Untitled Document
 
 
Untitled Document
 
   
Untitled Document
 
 
Skill Driving Experience
 
บริษัท สื่อสากล จำกัด
1143/3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2641-8844 ต่อ 214
แฟกซ์ 0-2641-8480
เว็บไซต์ www.skilldriving-imc.com
 
 
 
Mercedes-Benz
Subaru Honda
DEESTONE
PTT Singha
Singha UDID
 
 
imc Fomura
CarStereo 4 WHEELS
The World of Car
auto info
โลกรถยนต์ Spirit 4X4
MOTOR EXPO
 
website counter
 
© 2009-2015 Skill Driving Experience with IMC Powered by 1980 Internet and Design
 
 
 
HOME ABOUT US PROFILE PROJECT APPLE CALENDAR INSTRUCTORS GALLERY Q&A ARTICLES CONTACT US
 
 
ABOUT US
 
"ขับเป็น...ขับปลอดภัย กับสื่อสากล"

หลักการและเหตุผล
 
  บริษัท สื่อสากล จํากัด ผลิตและจําหน่าย นิตยสาร “ฟอร์มูลา”, คาร์ สเตริโอ, 4 WHEELS, โลก รถยนต์, รายการโทรทัศน์ โลกรถยนต์, CARNATOMY รวมทั้งเป็นผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์” เป็นประจํา ทุกปี พิจารณาเห็นว่า สาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนนที่สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินจํานวน มาก ส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ขับขี่ไม่มีทักษะ และประสบการณ์ในการควบคุมบังคับรถในสถานการณ์ฉุกเฉิน อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะกลุ่มนิสิต นักศึกษา ที่เป็น “มือใหม่หัดขับ”

ดังนั้น ในฐานะสมาชิกของสังคมยานยนต์ที่ต้องการเห็นผู้ใช้รถเกิดความปลอดภัยยามขับขี่ บริษัทจึงจัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ขับเป็น...ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล” (Skill Driving Experience) ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถที่ถูกต้อง และ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าใน สถานการณ์ฉุกเฉินอย่างถูกวิธี โดยจะเปิดอบรมฟรีแก่บรรดานิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ
 
จุดเด่นของโครงการ คือ ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้อาการขณะเสียหลักที่แตกต่างกันของรถขับ เคลื่อนล้อหน้า ล้อหลัง และขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมวิธีแก้ไข รวมทั้งมีการแสดงพิเศษขับรถแข่ง Toyota One Make Race ของทีม Motor Expo ในสนามซึ่งผู้เข้าอบรม สามารถนั่งสัมผัสประสบการณ์จริงได้เหมือนอยู่ ในสนามแข่ง ยิ่งกว่านั้น ยังได้รับความร่วมมือจาก คุณณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ นักแข่งมืออาชีพ มาเป็น วิทยากรทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติอีกด้วย
 
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ที่ถูกต้อง ปลอดภัยแก่นิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  2. ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการขับขี่ รู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ ฉุกเฉิน
  3. ผู้เข้าอบรมสามารถทดลองประสิทธิภาพของรถแต่ละยี่ห้ออย่างเต็มที่ และทราบถึงข้อมูล เบื้องต้นของรถที่ใช้จนเกิดความประทับใจที่ดี และตัดสินใจซื้อได้ง่าย
  4. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้สนับสนุนโครงการ

   
   
 
 
HOME ABOUT US PROFILE ABOUT THE PROJECT APPLE CALENDAR INSTRUCTORS GALLERY Q&A ARTICLES CONTACT US